Instant Issuance

Czym jest Instant Issuance? To wydawanie kart na miejscu, w oddziale banku, już w parę minut po złożeniu wniosku przez klienta. Olbrzymia większość kart w Polsce wydawana jest w systemie produkcji centralnej: klient zakłada konto oszczędnościowe lub składa wniosek o przyznanie karty kredytowej, a następnie czeka – około tygodnia, a często dłużej – na otrzymanie karty, która umożliwi korzystanie z kredytu lub zgromadzonych na koncie środków.

O ile prostsze i wygodniejsze jest wydawanie kart na miejscu, w oddziale banku. Nie musi on czekać na kartę, ani jej aktywować – może od razu dokonać zakupów lub wyjąc gotówkę z bankomatu. Jest to szczególnie atrakcyjne dla ludzi młodych i aktywnych, nastawionych na możliwość szybkiego dostępu do swoich pieniędzy.

Klient nie czeka na otrzymanie przesyłek z kartą i kodem PIN. Znika ryzyko związane z zaginięciem którejś z nich, lub przejęciem przez osoby niepowołane. Klient otrzymuje kartę bezpośrednio i samodzielnie nadaje jej wybrany przez siebie PIN. Oznacza to także, że bank nie ponosi dodatkowych kosztów dystrybucji kart ani z wydaniem kolejnej karty w przypadku zaginięcia przesyłki. W przypadku gdy klient zgubi lub straci kartę wskutek kradzieży, dowolny oddział jest w stanie spersonalizować mu nową kartę w przeciągu kilku minut.

Z punktu widzenia banku, jako wydawcy kart, zdecentralizowana emisja kart (tzw. instant issuance) nie wymaga rewolucyjnych zmian w oddziałach. Personalizacja kart odbywa się na niewielkiej, prostej w obsłudze drukarce, która może stać w dowolnym miejscu w banku. Nie jest wymagany skarbiec – zapas kart (np. 500 szt.) przechowywany jest w sejfie, który jest w każdym oddziale. Nie trzeba zatrudniać dodatkowych osób – wystarczy proste przeszkolenie, by osoba obsługująca klienta była w stanie samodzielnie wydać kartę. Bezpośredni kontakt z klientem jest jednocześnie okazją do podjęcia działań marketingowych np. do zaproponowania produktów powiązanych (druga karta, ubezpieczenie, kredyt itp.) Zakres oferowanych produktów można łatwo rozszerzyć np. o naklejki czy breloczki umożliwiające płatności zbliżeniowe.

Niewątpliwą zaletą jest również fakt, iż przeniesienie wydawania kart na oddziały odciąża centralny ośrodek personalizacji, który może zająć się wykonywaniem i dystrybucją wznowień oraz kart wymagających specjalnej personalizacji, której nie można wykonać w oddziale.

Zdecentralizowana personalizacja kart cechuje się pełną skalowalnością projektu. Nie ma konieczności instalowania urządzeń we wszystkich oddziałach banku, można to zrobić tylko w wytypowanych oddziałach – obsługujących wybranych klientów (np. biznesowych), lub odznaczających się największą ilością wniosków o wydanie karty. Poszczególne oddziały mogą dysponować różnymi urządzeniami, pozwalającymi na personalizację innego rodzaju kart tj. debetowych, kredytowych, wieloaplikacyjnych. W zależności od potrzeb, posiadaną infrastrukturę można w dowolnym momencie rozbudować, dzięki czemu możliwe jest rozłożenie kosztów w czasie.

 

Aby uzyskać więcej informacji o Instant Issuance prosimy o kontakt z naszym biurem.