MX9100 Card Issuance System

Datacard® MX9100™ jest najnowszą propozycją firmy Entrust, skierowaną do wydawców kart w odpowiedzi na rosnącą popularność kart płaskich. Ten najszybszy w rodzinie MX system potrafi spersonalizować do 4.000 kart na godzinę i oferuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne zapewniające efektywne, pewne, szybkie i bezpieczne wydawanie kart płatniczych, lojalnościowych czy dokumentów identyfikacyjnych.

System MX9100™ umożliwia personalizację kart przy wykorzystaniu metod niewpływających na grubość karty. Do nanoszenia danych na powierzchnię karty używane są najnowocześniejsze technologie:

  • Laser 350 – grawerowanie laserowe realizowane na obu stronach karty w jednym przebiegu,
  • Durable Graphics – innowacyjna metoda druku utrwalanego promieniowaniem UV, o kilkakrotnie dłuższej trwałości niż standardowy termodruk, bez konieczności laminowania,
  • DOD (Drop On Demand) – szybki druk monochromatyczny i kolorowy przy wykorzystaniu tuszy utrwalanych promieniowaniem UV,

MX9100™, oprócz zapisu danych na pasku magnetycznym i mikroprocesorze karty, umożliwia także drukowanie indywidualnie spersonalizowanych kolorowych naklejek i umieszczanie ich na kartach, drukowanie znaków alfabetu Braille’a, oraz może być wyposażony w urządzenia do dystrybucji kart (MXD810) i pakowania ich do kopert (MXi810).

MX6100 może być także wyposażony w moduł wizualnej weryfikacji kart – Vision Verification – który automatycznie sprawdza czy do danej produkcji używane są właściwe karty. Z kolei umieszczany na końcu systemu moduł Quality Assurance sprawdza czy karty zostały spersonalizowane prawidłowo tj. czy dane nadrukowane na karcie, zapisane na pasku magnetycznym i mikroprocesorze są czytelne i zgodne z plikiem źródłowym.