Systemy kopertujące Datacard MXi

Ostatnim krokiem w procesie wydawania kart jest najczęściej ich doręczenie do odbiorcy. Systemy MXi to urządzenia pakujące umieszczone na formularzach karty do kopert wraz z dodatkowymi materiałami np. ulotkami. W zależności od modelu podstawowy proces kopertowania może być rozszerzony o dokładanie innych materiałów (np. składanych z formatu A4), weryfikację zawartości (np. poprzez badanie grubości lub wagi) oraz o szereg funkcji sortowania gotowych przesyłek według zadanych kryteriów, dzięki czemu mogą one być automatycznie grupowane dla różnych metod wysyłki.

Systemy MXi dostępne są w gamie modelowej odpowiadającej poszczególnym modelom systemów MX tj. MXi111, MXi212, MXi610 i MXi810.