Czym jest Instant Issuance? To wydawanie kart na miejscu, w oddziale banku, już w parę minut po złożeniu wniosku przez klienta. Olbrzymia większość kart w Polsce wydawana jest w systemie Czytaj więcej